Het Putter Stoomgemaal heeft de stichting Cultuurkust geholpen met een lesbrief voor de bovenbouw van het primair onderwijs in Putten over het cultuur erfgoed waartoe het Putter Stoomgemaal behoort.

Deze lesbrief is op de scholen behandeld, waarbij vragen over water, polder, waarom gemalen, enz. worden besproken. Ook zijn daar filmpjes bij getoond over het gemaal in werking. Maar wat is er mooier en duidelijker voor de leerlingen dan om het in het echt te zien?

Daarom is op de dinsdagen en woensdagen in juni en de eerste week van juli voor de groepen 6/7/8 het gemaal onder stoom. Bij het gemaal krijgen de leerlingen in groepjes van ong. 10 kinderen uitleg door de dan dienstdoende vrijwilligers over wat zij al eerder gezien hebben op de filmpjes. Het schoepenrad en het doel daarvan, de stoomketel en de stoommachine worden getoond, waarbij het openen van de stookdeur van de ketel een grote hit is, ondanks de hitte die daar uitkomt.

Ook wordt door de vrijwilligers geprobeerd de vragen zo goed mogelijk te beantwoorden, waarbij het opvalt dat de jonge dames beslist niet achterblijven bij de jongens met het vragen stellen. In het gemaal ligt een boek waarin men zijn of haar reactie op het geheel kan geven. Het valt daarbij op dat door zeer veel kinderen de duidelijke uitleg wordt genoemd.

Dat is een mooie opsteker voor de vrijwilligers die behoorlijk wat extra tijd in deze excursies steken. Voordat de scholen komen zijn zij toch al gauw drie uur bezig om de ketel op druk te brengen en de machine draai klaar te hebben.

Namens de vrijwilligers, Rob Bosman

17 juni 2021