Stichting & Vrienden

Putter Stoomgemaal

 

Stichting Vrienden van het Putter Stoomgemaal heeft een culturele ANBI status.

Steun het stoomgemaal

De vrijwilligers willen het stoomgemaal graag in optimale conditie houden en hiervoor is naast veel energie ook een behoorlijk bedrag aan financiële middelen nodig. U kunt het Putter Stoomgemaal steunen. Vanaf € 10 per jaar wordt u Vriend van het Putter Stoomgemaal. Periodiek houden wij u via nieuwsbrieven op de hoogte van de ontwikkelingen en plannen van het stoomgemaal.

Uw gift aan een culturele ANBI komt onder bepaalde voorwaarden voor 125% in aanmerking voor belastingaftrek. Ons RSIN is: 816039513. Uw donatie kunt u overmaken naar bankrekening NL40RABO0354663151 ten name van: Stichting Vrienden van het Putter Stoomgemaal

Sponsoren

De namen van de sponsoren staan op het sponsorbord in het stoomgemaal vermeld.

Publicatieplicht als culturele ANBI

Voor het doel van de stichting, de jaarlijkse financiële verantwoording, de bestuurssamenstelling, het beleidsplan en het beloningsbeleid verwijzen wij u naar de ANBI publicatie 2023.

Groepsexcursie of schoolbezoek?

Bekijk hier de mogelijkheden