Restauratie schoorsteen

Woensdag 15 september is er een begin gemaakt met de restauratie van de schoorsteen van het gemaal. De werkzaamheden worden uitgevoerd door firma Harm Meijer uit Ten Boer . Naast de restauratie wordt de schoorsteen ook voorzien van een nieuwe kroon, een stuk wat ooit door de bliksem is vernield.  Binnenkort een foto van het eindresultaat.

Geplaatst in Nieuws | Laat een reactie achter.

Stookseizoen afgelopen en ketelkeuring

Zoals reeds eerder vermeld is het stookseizoen als gevolg van de schoorsteenrenovatie eerder afgelopen als normaal te doen gebruikelijk.

Dit heeft erin geresulteerd dat de 2 jaarlijkse keuring van de  stoomketel, en dit ook op verzoek van de keuringsinstantie Lloyds, ca 1 maand eerder dan normaal heeft plaatsgevonden.

De tijd tussen de laatste draaidag en de keuringsdag was uitermate kort, maar met hulde aan de vrijwilligers die hieraan hebben meegewerkt zijn zij er in geslaagd om op 5 oktober de ketel aan de keuringsinspecteur aan te bieden.

Op deze foto gemaakt door Willem van de Klok in de woon-eetkeuken van de familie van de Klok ziet u  de vrijwilligers Co de Rijk en ondergetekende in gesprek met keurings-inspecteur van Lloyds Patrick Braak over zijn bevindingen. Met als resultaat de wij ketel weer 2 jaar veilig in gebruik mogen hebben.

Dus tot ziens op 2e Paasdag 2022 bij de eerste draaidag.

Jan Budding

Geplaatst in Nieuws | Laat een reactie achter.

Maaldag 23 oktober gaat niet door

In tegenstelling tot eerdere berichten zal er op 23 oktober geen maaldag plaatsvinden, in verband met renovatiewerkzaamheden aan de schoorsteen.

We verwelkomen u graag volgend seizoen weer!

Geplaatst in Nieuws | Laat een reactie achter.

Putter Stoomgemaal ontvangt bedrag van Lions Club Putten Arkemheen

Onlangs hield Lions Club Putten Arkemheen hun jaarlijkse oldtimer toertocht. Dit jaar was de tocht bestemd voor 2 goede doelen, en de restauratie van de schoorsteen van het Putter stoomgemaal was daar één van.

De Lions genoten tijdens een koffiestop van het gemaal, dat bemand werd door vrijwilligers Harry en Rob. Tijdens het bezoek aan het gemaal, kregen we een cheque overhandigd met een prachtig bedrag, ter besteding aan de restauratie. Veel dank voor deze geweldige bijdrage aan Lions Club Putten Arkemheen.

Geplaatst in Nieuws | Laat een reactie achter.

Bestuurslid Putter stoomgemaal Gérard Hollanders krijgt erepenning

Gérard Hollanders ontving op maandag 28 juni 2021 de erepenning van de gemeente Putten uit handen van burgemeester Henk Lambooij.

Hollanders kreeg het eerbetoon vanwege zijn jarenlange  inzet voor  het Puttens Historisch Genootschap (PHG). Hollanders was in 1990 medeoprichter van het PHG en daarna zestien jaar voorzitter. Hij zette zich in voor het behouden, vergroten en uitdragen van de kennis over de geschiedenis en het karakter van Putten.

Lees hier het hele artikel in De Stentor van 28 juni 2021.

Geplaatst in Nieuws | Laat een reactie achter.

Les op locatie bij het Putter stoomgemaal

Het Putter Stoomgemaal heeft de stichting Cultuurkust geholpen met een lesbrief voor de bovenbouw van het primair onderwijs in Putten over het cultuur erfgoed waartoe het Putter Stoomgemaal behoort.Deze lesbrief is op de scholen behandeld, waarbij vragen over water, polder, waarom gemalen, enz. worden besproken. Ook zijn daar filmpjes bij getoond over het gemaal in werking. Maar wat is er mooier en duidelijker voor de leerlingen dan om het in het echt te zien?

Daarom is op de dinsdagen en woensdagen in juni en de eerste week van juli voor de groepen 6/7/8 het gemaal onder stoom. Bij het gemaal krijgen de leerlingen in groepjes van ong. 10 kinderen uitleg door de dan dienstdoende vrijwilligers over wat zij al eerder gezien hebben op de filmpjes. Het schoepenrad en het doel daarvan, de stoomketel en de stoommachine worden getoond, waarbij het openen van de stookdeur van de ketel een grote hit is, ondanks de hitte die daar uitkomt.

Ook wordt door de vrijwilligers geprobeerd de vragen zo goed mogelijk te beantwoorden, waarbij het opvalt dat de jonge dames beslist niet achterblijven bij de jongens met het vragen stellen. In het gemaal ligt een boek waarin men zijn of haar reactie op het geheel kan geven. Het valt daarbij op dat door zeer veel kinderen de duidelijke uitleg wordt genoemd. Dat is een mooie opsteker voor de vrijwilligers die behoorlijk wat extra tijd in deze excursies steken. Voordat de scholen komen zijn zij toch al gauw drie uur bezig om de ketel op druk te brengen en de machine draai klaar te hebben.

Namens de vrijwilligers, Rob Bosman

Geplaatst in Nieuws | Laat een reactie achter.

Stoomgemaal weer geopend!

Vrienden van het Putter Stoomgemaal,

De start van het draaiseizoen is, zoals bekend, wat anders verlopen dan gepland. Eind februari hebben wij de ketel na de winterslaap weer gebruiksklaar gemaakt, begin maart is er proef gedraaid en toen lag alles ineens stil vanwege het Corona-virus; geen draaidagen voor het publiek. Een aantal vrijwilligers heeft op de woensdagmorgen extra onderhoud gepleegd en in de afgelopen periode heeft het gemaal elke maand even onder stoom gestaan en gewerkt.

Met de verruiming van de regels is in onderling overleg besloten vanaf 27 juni weer in bedrijf te zijn en draaidagen voor publiek te hebben. Wij hebben de algemene regels met betrekking tot de openstelling van het ‘Protocol Monumenten’ gevolgd en waar nodig aangepast voor ons gemaal. Zo kunnen wij voldoen aan de RIVM regels. Helaas kan door deze regels de Ministoomdag niet op de gebruikelijke wijze gehouden worden. Wel een draaidag, maar geen stoom modellen of andere extra attracties.

Tijdens een bestuursvergadering is ook de uit 1886 daterende schoorsteen ter sprake geweest. Dit is het enige onderdeel van het gemaal, dat nog niet gerestaureerd is. Wij zouden graag de schoorsteen weer in zijn oorspronkelijk staat willen herstellen, met kroon. Door blikseminslag is die er in de jaren 1950 af geslagen. Ook willen wij de schoorsteen laten voegen, de klimijzers betrouwbaar maken en een  bliksemafleider aan laten brengen. Er zijn nog twee bouwers van bakstenen schoorstenen actief. Bij schoorsteenbouwer Harm Meijer B.V.  in Ten Boer (Gr.) is offerte aangevraagd. Deze blijkt ook nog de stenen voor de kroon op voorraad te hebben. De totale investering is € 50.000. Het bestuur van de stichting heeft diverse instanties benaderd voor een bijdrage. Van verschillende aangeschreven instanties is nog geen uitsluitsel ontvangen; er is wel een voorlopige toezegging voor ongeveer de helft van het benodigde bedrag. Lukt het ons de financiën rond te krijgen, dan zou in het winterseizoen 2020-2021 de restauratie uitgevoerd kunnen worden. Wij juichen nog niet, maar hebben erg veel hoop dat het lukt.

Dit was het voor deze keer. Wij hopen u weer te begroeten op onze aangepaste draaidagen. Hartelijk welkom!

Namens Stichting Vrienden Putter Stoomgemaal,

R.J. Bosman

Geplaatst in Nieuws | Laat een reactie achter.

Stoomgemaal voorlopig niet geopend voor publiek

Beste stoomliefhebber,

In verband met de coronamaatregelen, is het stoomgemaal tot nader orde niet geopend voor publiek.

We hopen dat we u, na opheffing van de maatregelen, weer in goede gezondheid mogen ontvangen met een kopje koffie en mooie verhalen over onze prachtige stoommachine.

Warme groet, de vrienden van het Putter stoomgemaal.

Geplaatst in Nieuws | Laat een reactie achter.

Nieuwe aanwinst voor onze collectie

Op donderdag de 16e januari las ik de morgenkrant van het A.D. en dan in de rubriek “Lezers helpen Lezers “een annonce van de heer Jansen uit Rotterdam, dat hij in het bezit was van een model Stork-stoomketel. ( zie foto) en deze kwijt wilde.

Ik heb daar direct op gereageerd namens het Putterstoomgemaal en ik kreeg als antwoord dat wij niet de eerste waren die reageerde, maar dat als de eerste belangstellende zou afhaken wij dan de gelukkige zouden worden.

Wie schetst mijn verbazing dat ik de volgende morgen vroeg al een mailtje kreeg dat wij de gelukkige waren, maar wij moesten hem wel z.s.m. halen daar hij naar het buitenland vertrok.

Daar ik de mogelijkheid niet heb om dat te regelen heb ik Rob Bosman ingeschakeld en hij heeft hem de 20e januari gehaald en het model staat inmiddels in de loods op het gemaal.

Waarvan acte.

Jan Budding

Geplaatst in Nieuws | Laat een reactie achter.

Wat inmiddels een traditie is geworden is de mini-stoomdag op de tweede zaterdag van augustus.

Ook dit jaar is het weer gelukt om een aantal enthousiaste mensen te vragen om hun technische spullen aan het publiek te tonen en het gemaal open te stellen voor het publiek.

Zo waren daar Kees van de Marel, met juweeltjes van miniatuur stoommachientjes.

Henk van Beek met prachtige, zelfgemaakte hetelucht- en mini benzine motortjes.

Bert Kortenhoff die die met zijn zoon, naast een aantal miniaturen ook een prachtig werkend stoomgedreven model van ons scheprad gemaal ten toon stelde.

Wie ook vaak van de partij is, is Willem Leeraar, die ditmaal met een op grote schaal nagebouwde stoomtrekker rondreed.

Altijd een succes zijn de gedreven mensen van de “Stoom4fun” groep, die hun spoorbaan gelukkig ook uit de wind op konden zetten en als een magneet op de bezoekende kinderen (en vaders!)  werkten.

De routing in het gemaal moest worden aangepast vanwege de harde wind.

Stokers Jan Budding en Rinus Jansen waren hun opstook voorraad hout in een mum van tijd kwijt omdat de harde wind het hout bijna de ketel uitzoog.

Met kolen op het rooster lukte het wel om normaal te stoken.

Vanwege de wind lieten dat de meeste fietsers het ditmaal afweten.

Normaliter kunnen wij aantal bezoekers goed inschatten maar op mini-stoomdagen is het is altijd moeilijk om een idee over het aantal bezoekers te krijgen.

Onze “koffie”schuur was daarom ruim bemand.

Gerry en Reina waren de koffiedames, Geke en Janny zorgden voor de inwendige mens, dit alles onder de bezielende leiding van Marja.

Dit was goed te zien aan de tevreden gezichten van de deelnemers.

Laat in de middag, nadat alles was opgeruimd, hebben we nog met zijn allen nagepraat en konden we terug zien op een geslaagde dag.

Co de Rijk, dienstdoende machinist.

Geplaatst in Nieuws | Laat een reactie achter.